A  A+ A+

Komitet Wyborczy Samoobrona

Powiat brzeziński 

brzeziński
brak 0.00% 0.06% 0.11% 0.17% 0.22% 0.28% 0.33% 0.39% 0.44% 0.50%
danych 0.05% 0.10% 0.16% 0.21% 0.27% 0.32% 0.38% 0.43% 0.49% 0.55%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:24 994
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 356
Liczba ważnych kart:5 345
Frekwencja wyborcza:21.43%
Liczba głosów ważnych:5 186
% głosów ważnych:97.03%
Liczba głosów na listy komitetu:7
% 0.13%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Brzeziny 10 179  2 183  2 172  2 107  0.05
Brzeziny 4 340  916  916  893  0.00
Dmosin 3 779  690  690  659  0.15
Jeżów 2 807  743  743  727  0.55
Rogów 3 889  824  824  800  0.13
Ogółem 24 994  5 356  5 345  5 186  0.13
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
URBANIAK Andrzej 3 42.86 0.06
SOBCZYK Michał 2 28.57 0.04
ANDRYSIAK Grzegorz Witold 0 0.00 0.00
MARCINKOWSKA-ADAMIAK Henryka Janina 0 0.00 0.00
SŁOWAKIEWICZ Sebastian Stanisław 0 0.00 0.00
WOŹNIAKOWSKA Grażyna 0 0.00 0.00
HERBRICH Ryszard Walenty 0 0.00 0.00
PIOTROWSKA Małgorzata Ewa 0 0.00 0.00
PIETRZYKOWSKA Maria Helena 1 14.29 0.02
MAJKOWSKI Bronisław Mirosław 1 14.29 0.02