A  A+ A+

Powiat proszowicki 

proszowicki
brak 14.03% 14.47% 14.92% 15.36% 15.80% 16.25% 16.69% 17.13% 17.57% 18.02%
danych 14.46% 14.91% 15.35% 15.79% 16.24% 16.68% 17.12% 17.56% 18.01% 18.46%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:35 381
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 871
Liczba ważnych kart:5 869
Frekwencja wyborcza:16.59%
Liczba głosów ważnych:5 643
% głosów ważnych:96.15%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  156  2.76
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  287  5.09
10  Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia  15  0.27
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  393  6.96
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  749  13.27
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  247  4.38
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  1 319  23.37
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  1 781  31.56
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  623  11.04
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  73  1.29
  Komitety razem 5 643  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Koniusza 6 966  987  987  14.17  930  94.22
Koszyce 4 689  658  658  14.03  633  96.20
Nowe Brzesko 4 677  840  840  17.96  819  97.50
Pałecznica 2 895  485  485  16.75  476  98.14
Proszowice 13 376  2 471  2 469  18.46  2 386  96.64
Radziemice 2 778  430  430  15.48  399  92.79
Powiat ogółem 35 381  5 871  5 869  16.59  5 643  96.15