A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat białobrzeski 

białobrzeski
brak 6.23% 8.70% 11.16% 13.63% 16.09% 18.56% 21.03% 23.49% 25.96% 28.42%
danych 8.69% 11.15% 13.62% 16.08% 18.55% 21.02% 23.48% 25.95% 28.41% 30.89%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:27 174
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 586
Liczba ważnych kart:4 585
Frekwencja wyborcza:16.88%
Liczba głosów ważnych:4 374
% głosów ważnych:95.40%
Liczba głosów na listy komitetu:693
% 15.84%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Białobrzegi 8 511  1 651  1 650  1 588  99  6.23
Promna 4 588  847  847  806  249  30.89
Radzanów 3 046  590  590  554  155  27.98
Stara Błotnica 4 105  566  566  537  97  18.06
Stromiec 4 502  540  540  513  52  10.14
Wyśmierzyce 2 422  392  392  376  41  10.90
Ogółem 27 174  4 586  4 585  4 374  693  15.84
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KALINOWSKI Jarosław 344 49.64 7.86
ORZEŁOWSKA Janina Ewa 6 0.87 0.14
STRUZIK Adam Krzysztof 178 25.69 4.07
UCHMAN Marcin 4 0.58 0.09
PACHOLCZAK Bożenna Teresa 103 14.86 2.35
KRAWCZYK Wiesława 2 0.29 0.05
PRZYBYTNIAK Leszek Janusz 39 5.63 0.89
ORLIŃSKI Mirosław Adam 2 0.29 0.05
GRABOWSKA Anna 7 1.01 0.16
KOSIŃSKI Krzysztof 8 1.15 0.18