A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat ciechanowski 

ciechanowski
brak 11.86% 15.19% 18.52% 21.85% 25.18% 28.52% 31.85% 35.18% 38.51% 41.84%
danych 15.18% 18.51% 21.84% 25.17% 28.51% 31.84% 35.17% 38.50% 41.83% 45.17%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:73 500
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 595
Liczba ważnych kart:13 593
Frekwencja wyborcza:18.50%
Liczba głosów ważnych:13 142
% głosów ważnych:96.68%
Liczba głosów na listy komitetu:2 384
% 18.14%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Ciechanów 36 632  8 116  8 114  7 898  937  11.86
Ciechanów 5 397  706  706  679  129  19.00
Glinojeck 6 428  710  710  669  146  21.82
Gołymin-Ośrodek 3 205  488  488  473  137  28.96
Grudusk 3 087  563  563  543  92  16.94
Ojrzeń 3 496  441  441  417  107  25.66
Opinogóra Górna 4 778  692  692  666  216  32.43
Regimin 4 069  982  982  943  426  45.17
Sońsk 6 408  897  897  854  194  22.72
Ogółem 73 500  13 595  13 593  13 142  2 384  18.14
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KALINOWSKI Jarosław 787 33.01 5.99
ORZEŁOWSKA Janina Ewa 16 0.67 0.12
STRUZIK Adam Krzysztof 208 8.72 1.58
UCHMAN Marcin 4 0.17 0.03
PACHOLCZAK Bożenna Teresa 1 0.04 0.01
KRAWCZYK Wiesława 239 10.03 1.82
PRZYBYTNIAK Leszek Janusz 2 0.08 0.02
ORLIŃSKI Mirosław Adam 15 0.63 0.11
GRABOWSKA Anna 22 0.92 0.17
KOSIŃSKI Krzysztof 1 090 45.72 8.29