A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat gostyniński 

gostyniński
brak 9.67% 12.53% 15.39% 18.25% 21.11% 23.97% 26.82% 29.68% 32.54% 35.40%
danych 12.52% 15.38% 18.24% 21.10% 23.96% 26.81% 29.67% 32.53% 35.39% 38.26%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:38 066
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 538
Liczba ważnych kart:6 535
Frekwencja wyborcza:17.18%
Liczba głosów ważnych:6 261
% głosów ważnych:95.81%
Liczba głosów na listy komitetu:1 337
% 21.35%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Gostynin 15 669  3 158  3 155  3 030  293  9.67
Gostynin 9 867  1 327  1 327  1 252  348  27.80
Pacyna 3 160  481  481  457  126  27.57
Sanniki 5 196  854  854  826  316  38.26
Szczawin Kościelny 4 174  718  718  696  254  36.49
Ogółem 38 066  6 538  6 535  6 261  1 337  21.35
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KALINOWSKI Jarosław 629 47.05 10.05
ORZEŁOWSKA Janina Ewa 15 1.12 0.24
STRUZIK Adam Krzysztof 628 46.97 10.03
UCHMAN Marcin 4 0.30 0.06
PACHOLCZAK Bożenna Teresa 4 0.30 0.06
KRAWCZYK Wiesława 4 0.30 0.06
PRZYBYTNIAK Leszek Janusz 1 0.07 0.02
ORLIŃSKI Mirosław Adam 13 0.97 0.21
GRABOWSKA Anna 15 1.12 0.24
KOSIŃSKI Krzysztof 24 1.80 0.38