A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat grójecki 

grójecki
brak 14.47% 17.11% 19.75% 22.39% 25.03% 27.68% 30.32% 32.96% 35.60% 38.24%
danych 17.10% 19.74% 22.38% 25.02% 27.67% 30.31% 32.95% 35.59% 38.23% 40.88%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:79 511
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:16 020
Liczba ważnych kart:16 018
Frekwencja wyborcza:20.15%
Liczba głosów ważnych:15 505
% głosów ważnych:96.80%
Liczba głosów na listy komitetu:3 768
% 24.30%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Belsk Duży 5 363  1 275  1 275  1 245  509  40.88
Błędów 6 320  1 336  1 336  1 305  455  34.87
Chynów 7 831  1 383  1 383  1 331  357  26.82
Goszczyn 2 320  524  524  514  130  25.29
Grójec 19 889  4 006  4 005  3 863  559  14.47
Jasieniec 4 288  738  738  705  198  28.09
Mogielnica 7 414  1 313  1 312  1 261  222  17.61
Nowe Miasto nad Pilicą 6 961  1 828  1 828  1 777  498  28.02
Pniewy 3 746  665  665  649  252  38.83
Warka 15 379  2 952  2 952  2 855  588  20.60
Ogółem 79 511  16 020  16 018  15 505  3 768  24.30
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KALINOWSKI Jarosław 1 652 43.84 10.65
ORZEŁOWSKA Janina Ewa 27 0.72 0.17
STRUZIK Adam Krzysztof 623 16.53 4.02
UCHMAN Marcin 7 0.19 0.05
PACHOLCZAK Bożenna Teresa 30 0.80 0.19
KRAWCZYK Wiesława 17 0.45 0.11
PRZYBYTNIAK Leszek Janusz 1 337 35.48 8.62
ORLIŃSKI Mirosław Adam 7 0.19 0.05
GRABOWSKA Anna 30 0.80 0.19
KOSIŃSKI Krzysztof 38 1.01 0.25