A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat kozienicki 

kozienicki
brak 5.20% 7.11% 9.02% 10.93% 12.84% 14.76% 16.67% 18.58% 20.49% 22.40%
danych 7.10% 9.01% 10.92% 12.83% 14.75% 16.66% 18.57% 20.48% 22.39% 24.31%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:51 714
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:9 560
Liczba ważnych kart:9 558
Frekwencja wyborcza:18.49%
Liczba głosów ważnych:9 216
% głosów ważnych:96.42%
Liczba głosów na listy komitetu:875
% 9.49%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Garbatka-Letnisko 4 805  1 000  1 000  962  50  5.20
Głowaczów 6 151  1 067  1 067  1 027  129  12.56
Gniewoszów 3 323  501  501  473  115  24.31
Grabów nad Pilicą 3 162  537  537  516  75  14.53
Kozienice 25 360  5 047  5 045  4 884  272  5.57
Magnuszew 5 576  872  872  842  169  20.07
Sieciechów 3 337  536  536  512  65  12.70
Ogółem 51 714  9 560  9 558  9 216  875  9.49
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KALINOWSKI Jarosław 609 69.60 6.61
ORZEŁOWSKA Janina Ewa 17 1.94 0.18
STRUZIK Adam Krzysztof 114 13.03 1.24
UCHMAN Marcin 10 1.14 0.11
PACHOLCZAK Bożenna Teresa 40 4.57 0.43
KRAWCZYK Wiesława 8 0.91 0.09
PRZYBYTNIAK Leszek Janusz 20 2.29 0.22
ORLIŃSKI Mirosław Adam 1 0.11 0.01
GRABOWSKA Anna 20 2.29 0.22
KOSIŃSKI Krzysztof 36 4.11 0.39