A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat lipski 

lipski
brak 17.65% 18.71% 19.78% 20.84% 21.91% 22.97% 24.03% 25.10% 26.16% 27.23%
danych 18.70% 19.77% 20.83% 21.90% 22.96% 24.02% 25.09% 26.15% 27.22% 28.29%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:29 902
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 489
Liczba ważnych kart:4 489
Frekwencja wyborcza:15.01%
Liczba głosów ważnych:4 318
% głosów ważnych:96.19%
Liczba głosów na listy komitetu:944
% 21.86%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Chotcza 2 054  265  265  258  73  28.29
Ciepielów 4 731  697  697  653  147  22.51
Lipsko 9 736  1 530  1 530  1 490  263  17.65
Rzeczniów 3 798  572  572  539  135  25.05
Sienno 5 093  767  767  741  177  23.89
Solec nad Wisłą 4 490  658  658  637  149  23.39
Ogółem 29 902  4 489  4 489  4 318  944  21.86
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KALINOWSKI Jarosław 600 63.56 13.90
ORZEŁOWSKA Janina Ewa 14 1.48 0.32
STRUZIK Adam Krzysztof 105 11.12 2.43
UCHMAN Marcin 1 0.11 0.02
PACHOLCZAK Bożenna Teresa 166 17.58 3.84
KRAWCZYK Wiesława 8 0.85 0.19
PRZYBYTNIAK Leszek Janusz 4 0.42 0.09
ORLIŃSKI Mirosław Adam 3 0.32 0.07
GRABOWSKA Anna 16 1.69 0.37
KOSIŃSKI Krzysztof 27 2.86 0.63