A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat łosicki 

łosicki
brak 25.00% 25.90% 26.79% 27.69% 28.58% 29.48% 30.38% 31.27% 32.17% 33.06%
danych 25.89% 26.78% 27.68% 28.57% 29.47% 30.37% 31.26% 32.16% 33.05% 33.96%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:26 509
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 963
Liczba ważnych kart:4 963
Frekwencja wyborcza:18.72%
Liczba głosów ważnych:4 826
% głosów ważnych:97.24%
Liczba głosów na listy komitetu:1 399
% 28.99%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Huszlew 2 383  424  424  417  136  32.61
Łosice 9 215  1 807  1 807  1 760  440  25.00
Olszanka 2 519  544  544  530  180  33.96
Platerów 4 138  696  696  670  223  33.28
Sarnaki 4 221  792  792  769  199  25.88
Stara Kornica 4 033  700  700  680  221  32.50
Ogółem 26 509  4 963  4 963  4 826  1 399  28.99
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KALINOWSKI Jarosław 573 40.96 11.87
ORZEŁOWSKA Janina Ewa 739 52.82 15.31
STRUZIK Adam Krzysztof 45 3.22 0.93
UCHMAN Marcin 5 0.36 0.10
PACHOLCZAK Bożenna Teresa 1 0.07 0.02
KRAWCZYK Wiesława 5 0.36 0.10
PRZYBYTNIAK Leszek Janusz 3 0.21 0.06
ORLIŃSKI Mirosław Adam 3 0.21 0.06
GRABOWSKA Anna 14 1.00 0.29
KOSIŃSKI Krzysztof 11 0.79 0.23