A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat makowski 

makowski
brak 11.14% 13.08% 15.01% 16.95% 18.89% 20.83% 22.76% 24.70% 26.64% 28.57%
danych 13.07% 15.00% 16.94% 18.88% 20.82% 22.75% 24.69% 26.63% 28.56% 30.51%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:37 592
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 916
Liczba ważnych kart:6 914
Frekwencja wyborcza:18.40%
Liczba głosów ważnych:6 662
% głosów ważnych:96.36%
Liczba głosów na listy komitetu:1 427
% 21.42%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Maków Mazowiecki 8 103  1 574  1 573  1 535  171  11.14
Czerwonka 2 185  413  413  393  69  17.56
Karniewo 4 230  669  669  643  167  25.97
Krasnosielc 5 280  868  867  832  202  24.28
Młynarze 1 407  318  318  299  86  28.76
Płoniawy-Bramura 4 645  788  788  754  186  24.67
Różan 3 696  730  730  700  127  18.14
Rzewnie 2 219  424  424  414  90  21.74
Sypniewo 2 829  547  547  531  162  30.51
Szelków 2 998  585  585  561  167  29.77
Ogółem 37 592  6 916  6 914  6 662  1 427  21.42
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KALINOWSKI Jarosław 1 188 83.25 17.83
ORZEŁOWSKA Janina Ewa 24 1.68 0.36
STRUZIK Adam Krzysztof 114 7.99 1.71
UCHMAN Marcin 3 0.21 0.05
PACHOLCZAK Bożenna Teresa 1 0.07 0.02
KRAWCZYK Wiesława 34 2.38 0.51
PRZYBYTNIAK Leszek Janusz 4 0.28 0.06
ORLIŃSKI Mirosław Adam 3 0.21 0.05
GRABOWSKA Anna 17 1.19 0.26
KOSIŃSKI Krzysztof 39 2.73 0.59