A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat miński 

miński
brak 4.60% 8.62% 12.64% 16.66% 20.68% 24.70% 28.71% 32.73% 36.75% 40.77%
danych 8.61% 12.63% 16.65% 20.67% 24.69% 28.70% 32.72% 36.74% 40.76% 44.79%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:116 425
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:27 784
Liczba ważnych kart:27 780
Frekwencja wyborcza:23.86%
Liczba głosów ważnych:26 899
% głosów ważnych:96.83%
Liczba głosów na listy komitetu:3 249
% 12.08%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Mińsk Mazowiecki 30 569  8 460  8 458  8 218  611  7.43
Cegłów 4 949  1 437  1 437  1 364  611  44.79
Dębe Wielkie 7 344  1 339  1 339  1 298  132  10.17
Dobre 4 831  737  737  707  114  16.12
Halinów 11 255  2 977  2 976  2 883  226  7.84
Jakubów 3 996  734  734  711  201  28.27
Kałuszyn 4 730  986  986  960  142  14.79
Latowicz 4 279  539  538  524  144  27.48
Mińsk Mazowiecki 11 169  2 451  2 451  2 374  283  11.92
Mrozy 7 078  1 352  1 352  1 283  243  18.94
Siennica 5 716  923  923  884  188  21.27
Stanisławów 5 232  1 034  1 034  998  138  13.83
Sulejówek 15 277  4 815  4 815  4 695  216  4.60
Ogółem 116 425  27 784  27 780  26 899  3 249  12.08
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KALINOWSKI Jarosław 1 163 35.80 4.32
ORZEŁOWSKA Janina Ewa 111 3.42 0.41
STRUZIK Adam Krzysztof 150 4.62 0.56
UCHMAN Marcin 1 666 51.28 6.19
PACHOLCZAK Bożenna Teresa 14 0.43 0.05
KRAWCZYK Wiesława 19 0.58 0.07
PRZYBYTNIAK Leszek Janusz 14 0.43 0.05
ORLIŃSKI Mirosław Adam 7 0.22 0.03
GRABOWSKA Anna 62 1.91 0.23
KOSIŃSKI Krzysztof 43 1.32 0.16