A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat ostrołęcki 

ostrołęcki
brak 13.30% 16.21% 19.11% 22.02% 24.93% 27.84% 30.74% 33.65% 36.56% 39.46%
danych 16.20% 19.10% 22.01% 24.92% 27.83% 30.73% 33.64% 36.55% 39.45% 42.37%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:69 962
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 473
Liczba ważnych kart:11 472
Frekwencja wyborcza:16.40%
Liczba głosów ważnych:11 061
% głosów ważnych:96.42%
Liczba głosów na listy komitetu:2 592
% 23.43%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Baranowo 5 405  792  792  761  234  30.75
Czarnia 2 037  337  337  321  136  42.37
Czerwin 4 185  733  733  711  268  37.69
Goworowo 6 976  894  894  854  195  22.83
Kadzidło 8 847  1 396  1 396  1 342  282  21.01
Lelis 7 017  1 257  1 257  1 221  229  18.76
Łyse 6 587  823  823  793  294  37.07
Myszyniec 8 299  1 306  1 306  1 256  341  27.15
Olszewo-Borki 8 002  1 463  1 463  1 423  215  15.11
Rzekuń 8 607  1 741  1 740  1 669  222  13.30
Troszyn 4 000  731  731  710  176  24.79
Ogółem 69 962  11 473  11 472  11 061  2 592  23.43
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KALINOWSKI Jarosław 2 265 87.38 20.48
ORZEŁOWSKA Janina Ewa 34 1.31 0.31
STRUZIK Adam Krzysztof 69 2.66 0.62
UCHMAN Marcin 4 0.15 0.04
PACHOLCZAK Bożenna Teresa 8 0.31 0.07
KRAWCZYK Wiesława 12 0.46 0.11
PRZYBYTNIAK Leszek Janusz 3 0.12 0.03
ORLIŃSKI Mirosław Adam 5 0.19 0.05
GRABOWSKA Anna 173 6.67 1.56
KOSIŃSKI Krzysztof 19 0.73 0.17