A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat ostrowski 

ostrowski
brak 7.78% 11.86% 15.95% 20.03% 24.11% 28.20% 32.28% 36.36% 40.44% 44.53%
danych 11.85% 15.94% 20.02% 24.10% 28.19% 32.27% 36.35% 40.43% 44.52% 48.61%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:60 378
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 785
Liczba ważnych kart:11 785
Frekwencja wyborcza:19.52%
Liczba głosów ważnych:11 464
% głosów ważnych:97.28%
Liczba głosów na listy komitetu:2 008
% 17.52%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Ostrów Mazowiecka 18 460  3 670  3 670  3 588  279  7.78
Andrzejewo 3 583  718  718  708  153  21.61
Boguty-Pianki 2 261  499  499  495  90  18.18
Brok 2 374  465  465  458  65  14.19
Małkinia Górna 9 807  1 780  1 780  1 740  171  9.83
Nur 2 551  547  547  523  98  18.74
Ostrów Mazowiecka 10 081  1 662  1 662  1 605  244  15.20
Stary Lubotyń 3 064  492  492  479  127  26.51
Szulborze Wielkie 1 512  489  489  467  227  48.61
Wąsewo 3 646  826  826  783  371  47.38
Zaręby Kościelne 3 039  637  637  618  183  29.61
Ogółem 60 378  11 785  11 785  11 464  2 008  17.52
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KALINOWSKI Jarosław 1 753 87.30 15.29
ORZEŁOWSKA Janina Ewa 18 0.90 0.16
STRUZIK Adam Krzysztof 130 6.47 1.13
UCHMAN Marcin 4 0.20 0.03
PACHOLCZAK Bożenna Teresa 6 0.30 0.05
KRAWCZYK Wiesława 7 0.35 0.06
PRZYBYTNIAK Leszek Janusz 3 0.15 0.03
ORLIŃSKI Mirosław Adam 5 0.25 0.04
GRABOWSKA Anna 49 2.44 0.43
KOSIŃSKI Krzysztof 33 1.64 0.29