A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat otwocki 

otwocki
brak 3.76% 5.88% 8.01% 10.13% 12.26% 14.38% 16.50% 18.63% 20.75% 22.88%
danych 5.87% 8.00% 10.12% 12.25% 14.37% 16.49% 18.62% 20.74% 22.87% 25%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:96 113
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:28 667
Liczba ważnych kart:28 654
Frekwencja wyborcza:29.83%
Liczba głosów ważnych:27 949
% głosów ważnych:97.54%
Liczba głosów na listy komitetu:2 224
% 7.96%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Józefów 14 750  5 630  5 627  5 527  208  3.76
Otwock 35 848  11 114  11 112  10 880  447  4.11
Celestynów 9 175  2 806  2 806  2 711  582  21.47
Karczew 12 837  3 460  3 458  3 368  273  8.11
Kołbiel 6 541  1 395  1 394  1 333  228  17.10
Osieck 2 847  614  614  597  78  13.07
Sobienie-Jeziory 5 160  1 093  1 092  1 048  262  25.00
Wiązowna 8 955  2 555  2 551  2 485  146  5.88
Ogółem 96 113  28 667  28 654  27 949  2 224  7.96
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
BENEDYKCIŃSKI Grzegorz Józef 94 4.23 0.34
ŻELAZOWSKA Bożena Jadwiga 826 37.14 2.96
GRAJDA Dariusz Grzegorz 1 133 50.94 4.05
RUDZKA Lidia 20 0.90 0.07
KRĘŹLEWICZ Katarzyna Izabela 15 0.67 0.05
JAGODZIŃSKI Sylwester 12 0.54 0.04
ZALEWSKI Józef 11 0.49 0.04
ROSZKIEWICZ Waldemar Cezary 7 0.31 0.03
CICHOCKI Przemysław 26 1.17 0.09
RYŚ-FERENS Erwina Lilia 80 3.60 0.29