A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat płocki 

płocki
brak 16.58% 18.69% 20.81% 22.92% 25.04% 27.15% 29.26% 31.38% 33.49% 35.61%
danych 18.68% 20.80% 22.91% 25.03% 27.14% 29.25% 31.37% 33.48% 35.60% 37.72%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:87 882
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:14 719
Liczba ważnych kart:14 719
Frekwencja wyborcza:16.75%
Liczba głosów ważnych:14 013
% głosów ważnych:95.20%
Liczba głosów na listy komitetu:3 558
% 25.39%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bielsk 7 170  1 167  1 167  1 120  323  28.84
Bodzanów 6 746  997  997  954  225  23.58
Brudzeń Duży 6 427  986  986  929  204  21.96
Bulkowo 4 657  654  654  624  233  37.34
Drobin 6 498  961  961  912  344  37.72
Gąbin 8 969  1 682  1 682  1 608  295  18.35
Łąck 4 277  828  828  800  213  26.63
Mała Wieś 5 044  639  639  591  123  20.81
Nowy Duninów 3 226  524  524  499  126  25.25
Radzanowo 6 368  996  996  972  251  25.82
Słubice 3 705  667  667  614  169  27.52
Słupno 5 442  1 309  1 309  1 259  243  19.30
Stara Biała 8 677  1 708  1 708  1 628  270  16.58
Staroźreby 5 905  879  879  819  300  36.63
Wyszogród 4 771  722  722  684  239  34.94
Ogółem 87 882  14 719  14 719  14 013  3 558  25.39
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KALINOWSKI Jarosław 1 807 50.79 12.90
ORZEŁOWSKA Janina Ewa 28 0.79 0.20
STRUZIK Adam Krzysztof 1 572 44.18 11.22
UCHMAN Marcin 6 0.17 0.04
PACHOLCZAK Bożenna Teresa 23 0.65 0.16
KRAWCZYK Wiesława 19 0.53 0.14
PRZYBYTNIAK Leszek Janusz 7 0.20 0.05
ORLIŃSKI Mirosław Adam 51 1.43 0.36
GRABOWSKA Anna 24 0.67 0.17
KOSIŃSKI Krzysztof 21 0.59 0.15