A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat płoński 

płoński
brak 8.70% 11.54% 14.38% 17.23% 20.07% 22.91% 25.75% 28.59% 31.44% 34.28%
danych 11.53% 14.37% 17.22% 20.06% 22.90% 25.74% 28.58% 31.43% 34.27% 37.12%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:71 314
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 289
Liczba ważnych kart:10 289
Frekwencja wyborcza:14.43%
Liczba głosów ważnych:9 843
% głosów ważnych:95.67%
Liczba głosów na listy komitetu:1 984
% 20.16%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Płońsk 18 097  3 418  3 418  3 289  311  9.46
Raciąż 3 716  592  592  563  49  8.70
Baboszewo 6 320  966  966  942  173  18.37
Czerwińsk nad Wisłą 6 282  491  491  467  89  19.06
Dzierzążnia 3 118  451  451  425  139  32.71
Joniec 2 196  343  343  326  81  24.85
Naruszewo 5 211  486  486  464  138  29.74
Nowe Miasto 3 855  539  539  512  169  33.01
Płońsk 6 050  767  767  718  195  27.16
Raciąż 7 125  922  922  866  248  28.64
Sochocin 4 837  695  695  681  173  25.40
Załuski 4 507  619  619  590  219  37.12
Ogółem 71 314  10 289  10 289  9 843  1 984  20.16
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KALINOWSKI Jarosław 1 451 73.14 14.74
ORZEŁOWSKA Janina Ewa 31 1.56 0.31
STRUZIK Adam Krzysztof 368 18.55 3.74
UCHMAN Marcin 11 0.55 0.11
PACHOLCZAK Bożenna Teresa 4 0.20 0.04
KRAWCZYK Wiesława 21 1.06 0.21
PRZYBYTNIAK Leszek Janusz 0 0.00 0.00
ORLIŃSKI Mirosław Adam 13 0.66 0.13
GRABOWSKA Anna 31 1.56 0.31
KOSIŃSKI Krzysztof 54 2.72 0.55