A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat przysuski 

przysuski
brak 9.64% 13.69% 17.74% 21.79% 25.84% 29.90% 33.95% 38.00% 42.05% 46.10%
danych 13.68% 17.73% 21.78% 25.83% 29.89% 33.94% 37.99% 42.04% 46.09% 50.15%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:35 742
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 726
Liczba ważnych kart:7 726
Frekwencja wyborcza:21.62%
Liczba głosów ważnych:7 414
% głosów ważnych:95.96%
Liczba głosów na listy komitetu:1 504
% 20.29%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Borkowice 3 754  655  655  624  169  27.08
Gielniów 3 886  607  607  574  73  12.72
Klwów 2 871  1 034  1 034  993  498  50.15
Odrzywół 3 326  957  957  936  121  12.93
Potworów 3 397  542  542  517  100  19.34
Przysucha 10 424  2 328  2 328  2 230  215  9.64
Rusinów 3 625  748  748  734  142  19.35
Wieniawa 4 459  855  855  806  186  23.08
Ogółem 35 742  7 726  7 726  7 414  1 504  20.29
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KALINOWSKI Jarosław 456 30.32 6.15
ORZEŁOWSKA Janina Ewa 20 1.33 0.27
STRUZIK Adam Krzysztof 739 49.14 9.97
UCHMAN Marcin 4 0.27 0.05
PACHOLCZAK Bożenna Teresa 111 7.38 1.50
KRAWCZYK Wiesława 7 0.47 0.09
PRZYBYTNIAK Leszek Janusz 36 2.39 0.49
ORLIŃSKI Mirosław Adam 41 2.73 0.55
GRABOWSKA Anna 31 2.06 0.42
KOSIŃSKI Krzysztof 59 3.92 0.80