A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat pułtuski 

pułtuski
brak 16.39% 19.93% 23.47% 27.02% 30.56% 34.10% 37.64% 41.18% 44.73% 48.27%
danych 19.92% 23.46% 27.01% 30.55% 34.09% 37.63% 41.17% 44.72% 48.26% 51.81%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:41 030
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 773
Liczba ważnych kart:7 772
Frekwencja wyborcza:18.94%
Liczba głosów ważnych:7 516
% głosów ważnych:96.71%
Liczba głosów na listy komitetu:2 064
% 27.46%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Gzy 3 223  595  595  570  215  37.72
Obryte 3 928  949  949  867  277  31.95
Pokrzywnica 3 851  631  631  617  205  33.23
Pułtusk 19 120  3 590  3 589  3 520  577  16.39
Świercze 3 779  509  509  488  132  27.05
Winnica 3 272  732  732  720  373  51.81
Zatory 3 857  767  767  734  285  38.83
Ogółem 41 030  7 773  7 772  7 516  2 064  27.46
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KALINOWSKI Jarosław 1 848 89.53 24.59
ORZEŁOWSKA Janina Ewa 26 1.26 0.35
STRUZIK Adam Krzysztof 86 4.17 1.14
UCHMAN Marcin 6 0.29 0.08
PACHOLCZAK Bożenna Teresa 3 0.15 0.04
KRAWCZYK Wiesława 10 0.48 0.13
PRZYBYTNIAK Leszek Janusz 1 0.05 0.01
ORLIŃSKI Mirosław Adam 21 1.02 0.28
GRABOWSKA Anna 12 0.58 0.16
KOSIŃSKI Krzysztof 51 2.47 0.68