A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat sierpecki 

sierpecki
brak 10.41% 13.91% 17.41% 20.91% 24.41% 27.91% 31.41% 34.91% 38.41% 41.91%
danych 13.90% 17.40% 20.90% 24.40% 27.90% 31.40% 34.90% 38.40% 41.90% 45.41%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:42 812
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 174
Liczba ważnych kart:7 174
Frekwencja wyborcza:16.76%
Liczba głosów ważnych:6 823
% głosów ważnych:95.11%
Liczba głosów na listy komitetu:1 562
% 22.89%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Sierpc 15 115  2 924  2 924  2 805  292  10.41
Gozdowo 4 797  718  718  673  176  26.15
Mochowo 4 878  699  699  652  233  35.74
Rościszewo 3 423  537  537  506  142  28.06
Sierpc 5 524  738  738  702  136  19.37
Szczutowo 3 534  464  464  439  108  24.60
Zawidz 5 541  1 094  1 094  1 046  475  45.41
Ogółem 42 812  7 174  7 174  6 823  1 562  22.89
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KALINOWSKI Jarosław 865 55.38 12.68
ORZEŁOWSKA Janina Ewa 11 0.70 0.16
STRUZIK Adam Krzysztof 621 39.76 9.10
UCHMAN Marcin 6 0.38 0.09
PACHOLCZAK Bożenna Teresa 5 0.32 0.07
KRAWCZYK Wiesława 9 0.58 0.13
PRZYBYTNIAK Leszek Janusz 2 0.13 0.03
ORLIŃSKI Mirosław Adam 5 0.32 0.07
GRABOWSKA Anna 15 0.96 0.22
KOSIŃSKI Krzysztof 23 1.47 0.34