A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat sochaczewski 

sochaczewski
brak 11.87% 15.06% 18.25% 21.44% 24.63% 27.83% 31.02% 34.21% 37.40% 40.59%
danych 15.05% 18.24% 21.43% 24.62% 27.82% 31.01% 34.20% 37.39% 40.58% 43.78%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:67 450
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 058
Liczba ważnych kart:13 057
Frekwencja wyborcza:19.36%
Liczba głosów ważnych:12 595
% głosów ważnych:96.46%
Liczba głosów na listy komitetu:2 827
% 22.45%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Sochaczew 29 749  6 272  6 272  6 068  1 051  17.32
Brochów 3 489  484  484  473  108  22.83
Iłów 4 979  871  871  844  300  35.55
Młodzieszyn 4 482  690  690  661  211  31.92
Nowa Sucha 5 154  869  869  838  234  27.92
Rybno 2 767  519  519  498  218  43.78
Sochaczew 7 917  1 445  1 445  1 377  487  35.37
Teresin 8 913  1 908  1 907  1 836  218  11.87
Ogółem 67 450  13 058  13 057  12 595  2 827  22.45
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KALINOWSKI Jarosław 364 12.88 2.89
ORZEŁOWSKA Janina Ewa 9 0.32 0.07
STRUZIK Adam Krzysztof 120 4.24 0.95
UCHMAN Marcin 2 0.07 0.02
PACHOLCZAK Bożenna Teresa 5 0.18 0.04
KRAWCZYK Wiesława 10 0.35 0.08
PRZYBYTNIAK Leszek Janusz 11 0.39 0.09
ORLIŃSKI Mirosław Adam 2 279 80.62 18.09
GRABOWSKA Anna 10 0.35 0.08
KOSIŃSKI Krzysztof 17 0.60 0.13