A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat sokołowski 

sokołowski
brak 10.49% 13.20% 15.90% 18.61% 21.32% 24.03% 26.73% 29.44% 32.15% 34.85%
danych 13.19% 15.89% 18.60% 21.31% 24.02% 26.72% 29.43% 32.14% 34.84% 37.56%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:46 249
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 284
Liczba ważnych kart:10 282
Frekwencja wyborcza:22.24%
Liczba głosów ważnych:9 966
% głosów ważnych:96.93%
Liczba głosów na listy komitetu:2 184
% 21.91%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Sokołów Podlaski 15 379  3 870  3 870  3 765  395  10.49
Bielany 3 034  753  753  739  240  32.48
Ceranów 1 986  401  401  384  126  32.81
Jabłonna Lacka 4 000  840  840  812  225  27.71
Kosów Lacki 5 335  988  988  957  176  18.39
Repki 4 615  1 103  1 101  1 066  389  36.49
Sabnie 3 244  640  640  611  175  28.64
Sokołów Podlaski 4 985  1 012  1 012  985  215  21.83
Sterdyń 3 671  677  677  647  243  37.56
Ogółem 46 249  10 284  10 282  9 966  2 184  21.91
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KALINOWSKI Jarosław 1 300 59.52 13.04
ORZEŁOWSKA Janina Ewa 689 31.55 6.91
STRUZIK Adam Krzysztof 97 4.44 0.97
UCHMAN Marcin 27 1.24 0.27
PACHOLCZAK Bożenna Teresa 14 0.64 0.14
KRAWCZYK Wiesława 5 0.23 0.05
PRZYBYTNIAK Leszek Janusz 7 0.32 0.07
ORLIŃSKI Mirosław Adam 3 0.14 0.03
GRABOWSKA Anna 16 0.73 0.16
KOSIŃSKI Krzysztof 26 1.19 0.26