A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat węgrowski 

węgrowski
brak 8.17% 10.73% 13.30% 15.86% 18.42% 20.99% 23.55% 26.11% 28.67% 31.24%
danych 10.72% 13.29% 15.85% 18.41% 20.98% 23.54% 26.10% 28.66% 31.23% 33.8%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:54 800
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 578
Liczba ważnych kart:10 577
Frekwencja wyborcza:19.30%
Liczba głosów ważnych:10 229
% głosów ważnych:96.71%
Liczba głosów na listy komitetu:1 594
% 15.58%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Węgrów 10 468  2 525  2 525  2 460  201  8.17
Grębków 3 655  576  576  551  120  21.78
Korytnica 5 211  907  906  872  152  17.43
Liw 6 162  1 143  1 143  1 107  178  16.08
Łochów 14 272  2 647  2 647  2 560  301  11.76
Miedzna 3 413  751  751  722  244  33.80
Sadowne 4 954  858  858  823  116  14.09
Stoczek 4 208  789  789  771  192  24.90
Wierzbno 2 457  382  382  363  90  24.79
Ogółem 54 800  10 578  10 577  10 229  1 594  15.58
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KALINOWSKI Jarosław 1 199 75.22 11.72
ORZEŁOWSKA Janina Ewa 170 10.66 1.66
STRUZIK Adam Krzysztof 123 7.72 1.20
UCHMAN Marcin 21 1.32 0.21
PACHOLCZAK Bożenna Teresa 10 0.63 0.10
KRAWCZYK Wiesława 10 0.63 0.10
PRZYBYTNIAK Leszek Janusz 4 0.25 0.04
ORLIŃSKI Mirosław Adam 5 0.31 0.05
GRABOWSKA Anna 25 1.57 0.24
KOSIŃSKI Krzysztof 27 1.69 0.26