A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat wyszkowski 

wyszkowski
brak 19.01% 22.23% 25.45% 28.68% 31.90% 35.12% 38.34% 41.56% 44.79% 48.01%
danych 22.22% 25.44% 28.67% 31.89% 35.11% 38.33% 41.55% 44.78% 48.00% 51.23%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:58 259
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:12 016
Liczba ważnych kart:12 016
Frekwencja wyborcza:20.63%
Liczba głosów ważnych:11 657
% głosów ważnych:97.01%
Liczba głosów na listy komitetu:3 032
% 26.01%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Brańszczyk 6 744  1 233  1 233  1 189  360  30.28
Długosiodło 6 145  960  960  923  275  29.79
Rząśnik 5 441  1 179  1 179  1 118  387  34.62
Somianka 4 586  1 187  1 187  1 140  584  51.23
Wyszków 30 765  6 615  6 615  6 476  1 231  19.01
Zabrodzie 4 578  842  842  811  195  24.04
Ogółem 58 259  12 016  12 016  11 657  3 032  26.01
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KALINOWSKI Jarosław 2 861 94.36 24.54
ORZEŁOWSKA Janina Ewa 18 0.59 0.15
STRUZIK Adam Krzysztof 78 2.57 0.67
UCHMAN Marcin 3 0.10 0.03
PACHOLCZAK Bożenna Teresa 5 0.16 0.04
KRAWCZYK Wiesława 14 0.46 0.12
PRZYBYTNIAK Leszek Janusz 0 0.00 0.00
ORLIŃSKI Mirosław Adam 8 0.26 0.07
GRABOWSKA Anna 9 0.30 0.08
KOSIŃSKI Krzysztof 36 1.19 0.31