A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat zwoleński 

zwoleński
brak 12.13% 13.89% 15.66% 17.42% 19.18% 20.95% 22.71% 24.47% 26.23% 28.00%
danych 13.88% 15.65% 17.41% 19.17% 20.94% 22.70% 24.46% 26.22% 27.99% 29.76%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:29 985
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 805
Liczba ważnych kart:4 804
Frekwencja wyborcza:16.02%
Liczba głosów ważnych:4 599
% głosów ważnych:95.73%
Liczba głosów na listy komitetu:729
% 15.85%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Kazanów 3 726  666  666  629  77  12.24
Policzna 4 863  589  589  558  95  17.03
Przyłęk 5 105  543  543  520  96  18.46
Tczów 3 814  657  657  625  186  29.76
Zwoleń 12 477  2 350  2 349  2 267  275  12.13
Ogółem 29 985  4 805  4 804  4 599  729  15.85
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KALINOWSKI Jarosław 440 60.36 9.57
ORZEŁOWSKA Janina Ewa 13 1.78 0.28
STRUZIK Adam Krzysztof 115 15.78 2.50
UCHMAN Marcin 4 0.55 0.09
PACHOLCZAK Bożenna Teresa 112 15.36 2.44
KRAWCZYK Wiesława 9 1.23 0.20
PRZYBYTNIAK Leszek Janusz 9 1.23 0.20
ORLIŃSKI Mirosław Adam 2 0.27 0.04
GRABOWSKA Anna 13 1.78 0.28
KOSIŃSKI Krzysztof 12 1.65 0.26