A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat żyrardowski 

żyrardowski
brak 5.08% 5.70% 6.32% 6.94% 7.56% 8.18% 8.79% 9.41% 10.03% 10.65%
danych 5.69% 6.31% 6.93% 7.55% 8.17% 8.78% 9.40% 10.02% 10.64% 11.27%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:59 831
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 350
Liczba ważnych kart:13 345
Frekwencja wyborcza:22.31%
Liczba głosów ważnych:12 849
% głosów ważnych:96.28%
Liczba głosów na listy komitetu:964
% 7.50%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Żyrardów 31 923  7 728  7 725  7 460  379  5.08
Mszczonów 9 132  1 870  1 870  1 800  202  11.22
Puszcza Mariańska 6 821  1 259  1 259  1 224  138  11.27
Radziejowice 4 243  993  992  942  98  10.40
Wiskitki 7 712  1 500  1 499  1 423  147  10.33
Ogółem 59 831  13 350  13 345  12 849  964  7.50
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KALINOWSKI Jarosław 526 54.56 4.09
ORZEŁOWSKA Janina Ewa 25 2.59 0.19
STRUZIK Adam Krzysztof 211 21.89 1.64
UCHMAN Marcin 5 0.52 0.04
PACHOLCZAK Bożenna Teresa 8 0.83 0.06
KRAWCZYK Wiesława 8 0.83 0.06
PRZYBYTNIAK Leszek Janusz 30 3.11 0.23
ORLIŃSKI Mirosław Adam 85 8.82 0.66
GRABOWSKA Anna 34 3.53 0.26
KOSIŃSKI Krzysztof 32 3.32 0.25