A  A+ A+

Powiat brzeski 

brzeski
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:73 416
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 935
Liczba ważnych kart:13 935
Frekwencja wyborcza:18.98%
Liczba głosów ważnych:13 472
% głosów ważnych:96.68%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Brzeg 29 954  6 861  6 861  6 669  0.00
Skarbimierz 5 852  1 106  1 106  1 065  0.00
Grodków 15 750  2 429  2 429  2 331  0.00
Lewin Brzeski 10 594  1 710  1 710  1 650  0.00
Lubsza 7 277  1 135  1 135  1 097  0.00
Olszanka 3 989  694  694  660  0.00
Ogółem 73 416  13 935  13 935  13 472  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne