A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat brzeski 

brzeski
brak 2.14% 3.03% 3.92% 4.82% 5.71% 6.60% 7.49% 8.38% 9.28% 10.17%
danych 3.02% 3.91% 4.81% 5.70% 6.59% 7.48% 8.37% 9.27% 10.16% 11.06%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:73 416
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 935
Liczba ważnych kart:13 935
Frekwencja wyborcza:18.98%
Liczba głosów ważnych:13 472
% głosów ważnych:96.68%
Liczba głosów na listy komitetu:664
% 4.93%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Brzeg 29 954  6 861  6 861  6 669  143  2.14
Skarbimierz 5 852  1 106  1 106  1 065  106  9.95
Grodków 15 750  2 429  2 429  2 331  164  7.04
Lewin Brzeski 10 594  1 710  1 710  1 650  95  5.76
Lubsza 7 277  1 135  1 135  1 097  83  7.57
Olszanka 3 989  694  694  660  73  11.06
Ogółem 73 416  13 935  13 935  13 472  664  4.93
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
RAKOCZY Stanisław 374 56.33 2.78
SZYMIEC-RACZYŃSKA Halina Jadwiga 33 4.97 0.24
MAŃKOWSKA Ewa Maria 48 7.23 0.36
SKOWRON Zbigniew 26 3.92 0.19
KONOPKA Antoni Jacek 102 15.36 0.76
PILAWKA Tomasz 9 1.36 0.07
SAMBORSKI Tadeusz 12 1.81 0.09
JANIK Janina 34 5.12 0.25
CHLEBOSZ Włodzimierz Stanisław 4 0.60 0.03
ANTONISZYN-KLIK Ilona Galia 22 3.31 0.16