A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat głubczycki 

głubczycki
brak 4.21% 4.80% 5.38% 5.97% 6.55% 7.14% 7.73% 8.31% 8.90% 9.48%
danych 4.79% 5.37% 5.96% 6.54% 7.13% 7.72% 8.30% 8.89% 9.47% 10.07%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:39 050
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 323
Liczba ważnych kart:6 323
Frekwencja wyborcza:16.19%
Liczba głosów ważnych:6 016
% głosów ważnych:95.14%
Liczba głosów na listy komitetu:347
% 5.77%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Baborów 5 148  567  567  535  27  5.05
Branice 5 853  893  893  824  83  10.07
Głubczyce 18 899  3 284  3 284  3 159  174  5.51
Kietrz 9 150  1 579  1 579  1 498  63  4.21
Ogółem 39 050  6 323  6 323  6 016  347  5.77
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
RAKOCZY Stanisław 211 60.81 3.51
SZYMIEC-RACZYŃSKA Halina Jadwiga 14 4.03 0.23
MAŃKOWSKA Ewa Maria 15 4.32 0.25
SKOWRON Zbigniew 6 1.73 0.10
KONOPKA Antoni Jacek 55 15.85 0.91
PILAWKA Tomasz 2 0.58 0.03
SAMBORSKI Tadeusz 9 2.59 0.15
JANIK Janina 19 5.48 0.32
CHLEBOSZ Włodzimierz Stanisław 2 0.58 0.03
ANTONISZYN-KLIK Ilona Galia 14 4.03 0.23