A  A+ A+

Powiat kędzierzyńsko-kozielski 

kędzierzyńsko-kozielski
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:77 880
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 245
Liczba ważnych kart:13 242
Frekwencja wyborcza:17.01%
Liczba głosów ważnych:12 711
% głosów ważnych:95.99%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Kędzierzyn-Koźle 50 146  9 762  9 760  9 439  0.00
Bierawa 6 269  911  910  862  0.00
Cisek 4 706  548  548  524  0.00
Pawłowiczki 6 409  710  710  660  0.00
Polska Cerekiew 3 592  508  508  475  0.00
Reńska Wieś 6 758  806  806  751  0.00
Ogółem 77 880  13 245  13 242  12 711  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne