A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat kędzierzyńsko-kozielski 

kędzierzyńsko-kozielski
brak 1.93% 3.03% 4.12% 5.22% 6.31% 7.41% 8.50% 9.60% 10.69% 11.79%
danych 3.02% 4.11% 5.21% 6.30% 7.40% 8.49% 9.59% 10.68% 11.78% 12.88%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:77 880
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 245
Liczba ważnych kart:13 242
Frekwencja wyborcza:17.01%
Liczba głosów ważnych:12 711
% głosów ważnych:95.99%
Liczba głosów na listy komitetu:432
% 3.40%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Kędzierzyn-Koźle 50 146  9 762  9 760  9 439  182  1.93
Bierawa 6 269  911  910  862  34  3.94
Cisek 4 706  548  548  524  64  12.21
Pawłowiczki 6 409  710  710  660  85  12.88
Polska Cerekiew 3 592  508  508  475  27  5.68
Reńska Wieś 6 758  806  806  751  40  5.33
Ogółem 77 880  13 245  13 242  12 711  432  3.40
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
RAKOCZY Stanisław 240 55.56 1.89
SZYMIEC-RACZYŃSKA Halina Jadwiga 25 5.79 0.20
MAŃKOWSKA Ewa Maria 29 6.71 0.23
SKOWRON Zbigniew 12 2.78 0.09
KONOPKA Antoni Jacek 53 12.27 0.42
PILAWKA Tomasz 8 1.85 0.06
SAMBORSKI Tadeusz 9 2.08 0.07
JANIK Janina 36 8.33 0.28
CHLEBOSZ Włodzimierz Stanisław 6 1.39 0.05
ANTONISZYN-KLIK Ilona Galia 14 3.24 0.11