A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat kluczborski 

kluczborski
brak 14.08% 16.04% 18.00% 19.96% 21.92% 23.88% 25.83% 27.79% 29.75% 31.71%
danych 16.03% 17.99% 19.95% 21.91% 23.87% 25.82% 27.78% 29.74% 31.70% 33.67%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:55 325
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:9 339
Liczba ważnych kart:9 335
Frekwencja wyborcza:16.88%
Liczba głosów ważnych:8 988
% głosów ważnych:96.28%
Liczba głosów na listy komitetu:1 524
% 16.96%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Byczyna 7 636  1 256  1 256  1 193  292  24.48
Kluczbork 30 630  5 545  5 541  5 363  755  14.08
Lasowice Wielkie 5 861  599  599  588  198  33.67
Wołczyn 11 198  1 939  1 939  1 844  279  15.13
Ogółem 55 325  9 339  9 335  8 988  1 524  16.96
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
RAKOCZY Stanisław 1 438 94.36 16.00
SZYMIEC-RACZYŃSKA Halina Jadwiga 13 0.85 0.14
MAŃKOWSKA Ewa Maria 20 1.31 0.22
SKOWRON Zbigniew 6 0.39 0.07
KONOPKA Antoni Jacek 22 1.44 0.24
PILAWKA Tomasz 1 0.07 0.01
SAMBORSKI Tadeusz 5 0.33 0.06
JANIK Janina 7 0.46 0.08
CHLEBOSZ Włodzimierz Stanisław 0 0.00 0.00
ANTONISZYN-KLIK Ilona Galia 12 0.79 0.13