A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat krapkowicki 

krapkowicki
brak 3.42% 3.87% 4.32% 4.77% 5.22% 5.68% 6.13% 6.58% 7.03% 7.48%
danych 3.86% 4.31% 4.76% 5.21% 5.67% 6.12% 6.57% 7.02% 7.47% 7.93%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:52 893
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 939
Liczba ważnych kart:6 939
Frekwencja wyborcza:13.12%
Liczba głosów ważnych:6 633
% głosów ważnych:95.59%
Liczba głosów na listy komitetu:300
% 4.52%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Gogolin 10 148  1 199  1 199  1 136  56  4.93
Krapkowice 19 053  2 963  2 963  2 869  98  3.42
Strzeleczki 6 148  526  526  492  39  7.93
Walce 4 713  533  533  504  39  7.74
Zdzieszowice 12 831  1 718  1 718  1 632  68  4.17
Ogółem 52 893  6 939  6 939  6 633  300  4.52
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
RAKOCZY Stanisław 190 63.33 2.86
SZYMIEC-RACZYŃSKA Halina Jadwiga 10 3.33 0.15
MAŃKOWSKA Ewa Maria 12 4.00 0.18
SKOWRON Zbigniew 5 1.67 0.08
KONOPKA Antoni Jacek 46 15.33 0.69
PILAWKA Tomasz 2 0.67 0.03
SAMBORSKI Tadeusz 6 2.00 0.09
JANIK Janina 18 6.00 0.27
CHLEBOSZ Włodzimierz Stanisław 1 0.33 0.02
ANTONISZYN-KLIK Ilona Galia 10 3.33 0.15