A  A+ A+

Powiat namysłowski 

namysłowski
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:34 762
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 893
Liczba ważnych kart:6 892
Frekwencja wyborcza:19.83%
Liczba głosów ważnych:6 554
% głosów ważnych:95.10%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Domaszowice 2 983  759  759  701  0.00
Namysłów 20 882  4 392  4 391  4 207  0.00
Pokój 4 345  631  631  597  0.00
Świerczów 2 912  539  539  510  0.00
Wilków 3 640  572  572  539  0.00
Ogółem 34 762  6 893  6 892  6 554  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne