A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat namysłowski 

namysłowski
brak 7.94% 9.22% 10.51% 11.79% 13.08% 14.36% 15.64% 16.93% 18.21% 19.50%
danych 9.21% 10.50% 11.78% 13.07% 14.35% 15.63% 16.92% 18.20% 19.49% 20.78%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:34 762
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 893
Liczba ważnych kart:6 892
Frekwencja wyborcza:19.83%
Liczba głosów ważnych:6 554
% głosów ważnych:95.10%
Liczba głosów na listy komitetu:759
% 11.58%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Domaszowice 2 983  759  759  701  137  19.54
Namysłów 20 882  4 392  4 391  4 207  334  7.94
Pokój 4 345  631  631  597  106  17.76
Świerczów 2 912  539  539  510  70  13.73
Wilków 3 640  572  572  539  112  20.78
Ogółem 34 762  6 893  6 892  6 554  759  11.58
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
RAKOCZY Stanisław 590 77.73 9.00
SZYMIEC-RACZYŃSKA Halina Jadwiga 23 3.03 0.35
MAŃKOWSKA Ewa Maria 18 2.37 0.27
SKOWRON Zbigniew 9 1.19 0.14
KONOPKA Antoni Jacek 41 5.40 0.63
PILAWKA Tomasz 9 1.19 0.14
SAMBORSKI Tadeusz 16 2.11 0.24
JANIK Janina 17 2.24 0.26
CHLEBOSZ Włodzimierz Stanisław 21 2.77 0.32
ANTONISZYN-KLIK Ilona Galia 15 1.98 0.23