A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat prudnicki 

prudnicki
brak 4.18% 5.68% 7.17% 8.67% 10.16% 11.66% 13.16% 14.65% 16.15% 17.64%
danych 5.67% 7.16% 8.66% 10.15% 11.65% 13.15% 14.64% 16.14% 17.63% 19.14%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:46 213
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 940
Liczba ważnych kart:7 940
Frekwencja wyborcza:17.18%
Liczba głosów ważnych:7 592
% głosów ważnych:95.62%
Liczba głosów na listy komitetu:553
% 7.28%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Biała 8 944  1 057  1 057  1 006  154  15.31
Głogówek 11 060  1 416  1 416  1 339  86  6.42
Lubrza 3 571  665  665  627  120  19.14
Prudnik 22 638  4 802  4 802  4 620  193  4.18
Ogółem 46 213  7 940  7 940  7 592  553  7.28
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
RAKOCZY Stanisław 338 61.12 4.45
SZYMIEC-RACZYŃSKA Halina Jadwiga 13 2.35 0.17
MAŃKOWSKA Ewa Maria 19 3.44 0.25
SKOWRON Zbigniew 18 3.25 0.24
KONOPKA Antoni Jacek 97 17.54 1.28
PILAWKA Tomasz 4 0.72 0.05
SAMBORSKI Tadeusz 5 0.90 0.07
JANIK Janina 28 5.06 0.37
CHLEBOSZ Włodzimierz Stanisław 6 1.08 0.08
ANTONISZYN-KLIK Ilona Galia 25 4.52 0.33