A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat strzelecki 

strzelecki
brak 2.76% 3.16% 3.56% 3.96% 4.36% 4.77% 5.17% 5.57% 5.97% 6.37%
danych 3.15% 3.55% 3.95% 4.35% 4.76% 5.16% 5.56% 5.96% 6.36% 6.77%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:63 716
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 934
Liczba ważnych kart:8 933
Frekwencja wyborcza:14.02%
Liczba głosów ważnych:8 494
% głosów ważnych:95.09%
Liczba głosów na listy komitetu:356
% 4.19%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Izbicko 4 448  631  631  598  32  5.35
Jemielnica 5 978  612  612  583  32  5.49
Kolonowskie 5 024  596  596  569  23  4.04
Leśnica 6 543  915  915  872  59  6.77
Strzelce Opolskie 26 625  4 278  4 277  4 061  139  3.42
Ujazd 5 143  654  654  617  38  6.16
Zawadzkie 9 955  1 248  1 248  1 194  33  2.76
Ogółem 63 716  8 934  8 933  8 494  356  4.19
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
RAKOCZY Stanisław 205 57.58 2.41
SZYMIEC-RACZYŃSKA Halina Jadwiga 24 6.74 0.28
MAŃKOWSKA Ewa Maria 15 4.21 0.18
SKOWRON Zbigniew 11 3.09 0.13
KONOPKA Antoni Jacek 40 11.24 0.47
PILAWKA Tomasz 3 0.84 0.04
SAMBORSKI Tadeusz 4 1.12 0.05
JANIK Janina 33 9.27 0.39
CHLEBOSZ Włodzimierz Stanisław 12 3.37 0.14
ANTONISZYN-KLIK Ilona Galia 9 2.53 0.11