A  A+ A+

Powiat kolbuszowski 

kolbuszowski
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:50 123
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 302
Liczba ważnych kart:11 302
Frekwencja wyborcza:22.55%
Liczba głosów ważnych:10 977
% głosów ważnych:97.12%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Cmolas 6 378  1 353  1 353  1 307  0.00
Kolbuszowa 20 216  5 009  5 009  4 882  0.00
Majdan Królewski 7 904  1 691  1 691  1 645  0.00
Niwiska 4 715  1 007  1 007  967  0.00
Raniżów 5 704  1 278  1 278  1 245  0.00
Dzikowiec 5 206  964  964  931  0.00
Ogółem 50 123  11 302  11 302  10 977  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne