A  A+ A+

Powiat leżajski 

leżajski
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:56 088
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:14 243
Liczba ważnych kart:14 243
Frekwencja wyborcza:25.39%
Liczba głosów ważnych:13 829
% głosów ważnych:97.09%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Leżajsk 11 921  3 282  3 282  3 198  0.00
Grodzisko Dolne 6 576  1 662  1 662  1 613  0.00
Kuryłówka 4 636  947  947  901  0.00
Leżajsk 15 830  3 666  3 666  3 549  0.00
Nowa Sarzyna 17 125  4 686  4 686  4 568  0.00
Ogółem 56 088  14 243  14 243  13 829  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne