A  A+ A+

Powiat ropczycko-sędziszowski 

ropczycko-sędziszowski
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:58 140
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:14 726
Liczba ważnych kart:14 725
Frekwencja wyborcza:25.33%
Liczba głosów ważnych:14 269
% głosów ważnych:96.90%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Iwierzyce 6 023  1 528  1 528  1 479  0.00
Ostrów 5 650  967  967  925  0.00
Ropczyce 21 317  5 539  5 539  5 357  0.00
Sędziszów Małopolski 18 656  5 176  5 175  5 052  0.00
Wielopole Skrzyńskie 6 494  1 516  1 516  1 456  0.00
Ogółem 58 140  14 726  14 725  14 269  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne