A  A+ A+

Powiat rzeszowski 

rzeszowski
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:130 414
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:34 726
Liczba ważnych kart:34 711
Frekwencja wyborcza:26.63%
Liczba głosów ważnych:33 801
% głosów ważnych:97.38%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Dynów 5 005  1 190  1 190  1 155  0.00
Błażowa 8 719  2 132  2 125  2 057  0.00
Boguchwała 15 548  4 334  4 333  4 231  0.00
Chmielnik 5 277  1 470  1 466  1 421  0.00
Dynów 5 685  1 008  1 008  972  0.00
Głogów Małopolski 15 007  4 222  4 222  4 116  0.00
Hyżne 5 485  1 564  1 564  1 517  0.00
Kamień 5 520  1 366  1 365  1 346  0.00
Krasne 8 355  2 191  2 191  2 143  0.00
Lubenia 5 218  1 510  1 510  1 471  0.00
Sokołów Małopolski 13 207  4 079  4 078  3 967  0.00
Świlcza 12 649  3 145  3 144  3 055  0.00
Trzebownisko 15 902  4 318  4 318  4 226  0.00
Tyczyn 8 837  2 197  2 197  2 124  0.00
Ogółem 130 414  34 726  34 711  33 801  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne