A  A+ A+

Komitet Wyborczy Samoobrona

Powiat augustowski 

augustowski
brak 0.29% 0.39% 0.49% 0.59% 0.69% 0.79% 0.88% 0.98% 1.08% 1.18%
danych 0.38% 0.48% 0.58% 0.68% 0.78% 0.87% 0.97% 1.07% 1.17% 1.28%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:47 820
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 464
Liczba ważnych kart:8 459
Frekwencja wyborcza:17.70%
Liczba głosów ważnych:8 229
% głosów ważnych:97.28%
Liczba głosów na listy komitetu:44
% 0.53%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Augustów 24 295  4 904  4 901  4 782  17  0.36
Augustów 5 427  883  881  858  11  1.28
Bargłów Kościelny 4 557  497  497  491  0.41
Lipsk 4 584  718  718  694  0.43
Nowinka 2 434  430  430  410  1.22
Płaska 2 182  348  348  341  0.29
Sztabin 4 341  684  684  653  0.77
Ogółem 47 820  8 464  8 459  8 229  44  0.53
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PERKOWSKI Jan 6 13.64 0.07
PISZCZATOWSKA Katarzyna 5 11.36 0.06
WRÓBLEWSKI Kazimierz 2 4.55 0.02
JAGŁOWSKA Anna 11 25.00 0.13
RÓŻAŃSKI Sławomir Andrzej 1 2.27 0.01
MIKUCKI Leszek 0 0.00 0.00
PIETRZAK Ewa 5 11.36 0.06
JAGŁOWSKI Dariusz Stanisław 11 25.00 0.13
MAJCHRZAK Andrzej Józef 3 6.82 0.04