A  A+ A+

Komitet Wyborczy Samoobrona

Powiat białostocki 

białostocki
brak 0.11% 0.22% 0.32% 0.43% 0.54% 0.65% 0.75% 0.86% 0.97% 1.07%
danych 0.21% 0.31% 0.42% 0.53% 0.64% 0.74% 0.85% 0.96% 1.06% 1.18%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:116 248
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:25 729
Liczba ważnych kart:25 723
Frekwencja wyborcza:22.13%
Liczba głosów ważnych:25 062
% głosów ważnych:97.43%
Liczba głosów na listy komitetu:66
% 0.26%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Choroszcz 12 133  2 891  2 891  2 801  10  0.36
Czarna Białostocka 9 262  1 834  1 834  1 792  0.17
Dobrzyniewo Duże 6 880  1 219  1 219  1 191  0.42
Gródek 4 644  614  614  599  0.17
Juchnowiec Kościelny 11 830  2 983  2 983  2 899  0.17
Łapy 18 444  4 537  4 533  4 413  15  0.34
Michałowo 5 927  957  956  906  0.22
Poświętne 2 974  615  615  602  0.33
Supraśl 11 319  2 622  2 621  2 578  0.16
Suraż 1 639  462  462  448  0.45
Turośń Kościelna 4 662  1 320  1 320  1 295  0.23
Tykocin 5 289  1 206  1 206  1 177  0.25
Wasilków 11 573  2 731  2 731  2 671  0.11
Zabłudów 7 277  1 296  1 296  1 265  0.24
Zawady 2 395  442  442  425  1.18
Ogółem 116 248  25 729  25 723  25 062  66  0.26
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PERKOWSKI Jan 36 54.55 0.14
PISZCZATOWSKA Katarzyna 10 15.15 0.04
WRÓBLEWSKI Kazimierz 5 7.58 0.02
JAGŁOWSKA Anna 3 4.55 0.01
RÓŻAŃSKI Sławomir Andrzej 1 1.52 0.00
MIKUCKI Leszek 2 3.03 0.01
PIETRZAK Ewa 7 10.61 0.03
JAGŁOWSKI Dariusz Stanisław 0 0.00 0.00
MAJCHRZAK Andrzej Józef 2 3.03 0.01