A  A+ A+

Komitet Wyborczy Samoobrona

Powiat bielski 

bielski
brak 0.00% 0.06% 0.12% 0.19% 0.25% 0.31% 0.37% 0.43% 0.50% 0.56%
danych 0.05% 0.11% 0.18% 0.24% 0.30% 0.36% 0.42% 0.49% 0.55% 0.62%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:48 226
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:9 822
Liczba ważnych kart:9 815
Frekwencja wyborcza:20.37%
Liczba głosów ważnych:9 581
% głosów ważnych:97.62%
Liczba głosów na listy komitetu:22
% 0.23%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bielsk Podlaski 21 912  4 049  4 046  3 948  0.18
Brańsk 3 187  926  925  900  0.33
Bielsk Podlaski 6 054  707  707  685  0.29
Boćki 3 880  838  838  806  0.62
Brańsk 5 097  1 516  1 516  1 493  0.13
Orla 2 588  374  374  366  0.55
Rudka 1 655  461  458  448  0.00
Wyszki 3 853  951  951  935  0.11
Ogółem 48 226  9 822  9 815  9 581  22  0.23
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PERKOWSKI Jan 5 22.73 0.05
PISZCZATOWSKA Katarzyna 5 22.73 0.05
WRÓBLEWSKI Kazimierz 2 9.09 0.02
JAGŁOWSKA Anna 2 9.09 0.02
RÓŻAŃSKI Sławomir Andrzej 0 0.00 0.00
MIKUCKI Leszek 3 13.64 0.03
PIETRZAK Ewa 4 18.18 0.04
JAGŁOWSKI Dariusz Stanisław 0 0.00 0.00
MAJCHRZAK Andrzej Józef 1 4.55 0.01