A  A+ A+

Komitet Wyborczy Samoobrona

Powiat grajewski 

grajewski
brak 0.00% 0.13% 0.27% 0.40% 0.53% 0.67% 0.80% 0.93% 1.06% 1.20%
danych 0.12% 0.26% 0.39% 0.52% 0.66% 0.79% 0.92% 1.05% 1.19% 1.33%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:39 337
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 901
Liczba ważnych kart:6 901
Frekwencja wyborcza:17.54%
Liczba głosów ważnych:6 662
% głosów ważnych:96.54%
Liczba głosów na listy komitetu:29
% 0.44%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Grajewo 17 716  3 316  3 316  3 231  0.28
Grajewo 4 736  778  778  758  0.40
Radziłów 4 135  698  698  678  1.18
Rajgród 4 431  642  642  616  0.32
Szczuczyn 5 217  903  903  854  0.00
Wąsosz 3 102  564  564  525  1.33
Ogółem 39 337  6 901  6 901  6 662  29  0.44
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PERKOWSKI Jan 9 31.03 0.14
PISZCZATOWSKA Katarzyna 4 13.79 0.06
WRÓBLEWSKI Kazimierz 4 13.79 0.06
JAGŁOWSKA Anna 4 13.79 0.06
RÓŻAŃSKI Sławomir Andrzej 0 0.00 0.00
MIKUCKI Leszek 3 10.34 0.05
PIETRZAK Ewa 4 13.79 0.06
JAGŁOWSKI Dariusz Stanisław 0 0.00 0.00
MAJCHRZAK Andrzej Józef 1 3.45 0.02