A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat bolesławiecki 

bolesławiecki
brak 2.42% 2.95% 3.48% 4.01% 4.54% 5.08% 5.61% 6.14% 6.67% 7.20%
danych 2.94% 3.47% 4.00% 4.53% 5.07% 5.60% 6.13% 6.66% 7.19% 7.73%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:71 346
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:14 137
Liczba ważnych kart:14 134
Frekwencja wyborcza:19.81%
Liczba głosów ważnych:13 594
% głosów ważnych:96.18%
Liczba głosów na listy komitetu:552
% 4.06%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bolesławiec 32 060  7 869  7 869  7 605  184  2.42
Bolesławiec 10 864  1 976  1 976  1 904  105  5.51
Gromadka 4 485  861  861  816  56  6.86
Nowogrodziec 11 969  1 604  1 604  1 536  96  6.25
Osiecznica 5 303  852  852  802  62  7.73
Warta Bolesławiecka 6 665  975  972  931  49  5.26
Ogółem 71 346  14 137  14 134  13 594  552  4.06
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
RAKOCZY Stanisław 86 15.58 0.63
SZYMIEC-RACZYŃSKA Halina Jadwiga 60 10.87 0.44
MAŃKOWSKA Ewa Maria 67 12.14 0.49
SKOWRON Zbigniew 24 4.35 0.18
KONOPKA Antoni Jacek 31 5.62 0.23
PILAWKA Tomasz 2 0.36 0.01
SAMBORSKI Tadeusz 40 7.25 0.29
JANIK Janina 38 6.88 0.28
CHLEBOSZ Włodzimierz Stanisław 19 3.44 0.14
ANTONISZYN-KLIK Ilona Galia 185 33.51 1.36