A  A+ A+

Komitet Wyborczy Samoobrona

Powiat siemiatycki 

siemiatycki
brak 0.00% 0.14% 0.27% 0.41% 0.55% 0.69% 0.82% 0.96% 1.10% 1.23%
danych 0.13% 0.26% 0.40% 0.54% 0.68% 0.81% 0.95% 1.09% 1.22% 1.37%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:39 342
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 317
Liczba ważnych kart:7 315
Frekwencja wyborcza:18.60%
Liczba głosów ważnych:7 104
% głosów ważnych:97.12%
Liczba głosów na listy komitetu:33
% 0.46%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Siemiatycze 12 343  2 527  2 526  2 460  12  0.49
Drohiczyn 5 539  1 173  1 173  1 133  0.35
Dziadkowice 2 463  451  450  434  0.46
Grodzisk 3 636  794  794  764  0.13
Mielnik 2 291  391  391  376  0.00
Milejczyce 1 746  302  302  292  1.37
Nurzec-Stacja 3 661  460  460  447  0.67
Perlejewo 2 517  528  528  521  0.96
Siemiatycze 5 146  691  691  677  0.30
Ogółem 39 342  7 317  7 315  7 104  33  0.46
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PERKOWSKI Jan 15 45.45 0.21
PISZCZATOWSKA Katarzyna 4 12.12 0.06
WRÓBLEWSKI Kazimierz 4 12.12 0.06
JAGŁOWSKA Anna 1 3.03 0.01
RÓŻAŃSKI Sławomir Andrzej 4 12.12 0.06
MIKUCKI Leszek 2 6.06 0.03
PIETRZAK Ewa 1 3.03 0.01
JAGŁOWSKI Dariusz Stanisław 0 0.00 0.00
MAJCHRZAK Andrzej Józef 2 6.06 0.03