A  A+ A+

Komitet Wyborczy Samoobrona

Powiat wysokomazowiecki 

wysokomazowiecki
brak 0.14% 0.48% 0.83% 1.17% 1.52% 1.86% 2.20% 2.55% 2.89% 3.24%
danych 0.47% 0.82% 1.16% 1.51% 1.85% 2.19% 2.54% 2.88% 3.23% 3.58%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:47 998
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 080
Liczba ważnych kart:11 078
Frekwencja wyborcza:23.08%
Liczba głosów ważnych:10 801
% głosów ważnych:97.50%
Liczba głosów na listy komitetu:107
% 0.99%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Wysokie Mazowieckie 7 728  2 249  2 249  2 191  0.14
Ciechanowiec 7 507  1 398  1 398  1 368  0.37
Czyżew 5 323  933  932  905  0.44
Klukowo 3 743  879  879  852  0.94
Kobylin-Borzymy 2 801  640  640  630  11  1.75
Kulesze Kościelne 2 601  712  712  688  0.58
Nowe Piekuty 3 255  866  866  830  0.36
Sokoły 4 856  1 218  1 218  1 201  43  3.58
Szepietowo 5 890  1 279  1 279  1 253  11  0.88
Wysokie Mazowieckie 4 294  906  905  883  15  1.70
Ogółem 47 998  11 080  11 078  10 801  107  0.99
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PERKOWSKI Jan 73 68.22 0.68
PISZCZATOWSKA Katarzyna 18 16.82 0.17
WRÓBLEWSKI Kazimierz 6 5.61 0.06
JAGŁOWSKA Anna 1 0.93 0.01
RÓŻAŃSKI Sławomir Andrzej 1 0.93 0.01
MIKUCKI Leszek 2 1.87 0.02
PIETRZAK Ewa 2 1.87 0.02
JAGŁOWSKI Dariusz Stanisław 1 0.93 0.01
MAJCHRZAK Andrzej Józef 3 2.80 0.03