A  A+ A+

Komitet Wyborczy Samoobrona

Powiat zambrowski 

zambrowski
brak 0.53% 0.62% 0.72% 0.81% 0.91% 1.00% 1.09% 1.19% 1.28% 1.38%
danych 0.61% 0.71% 0.80% 0.90% 0.99% 1.08% 1.18% 1.27% 1.37% 1.47%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:36 800
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 736
Liczba ważnych kart:7 735
Frekwencja wyborcza:21.02%
Liczba głosów ważnych:7 387
% głosów ważnych:95.50%
Liczba głosów na listy komitetu:66
% 0.89%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Zambrów 18 201  3 660  3 659  3 560  19  0.53
Kołaki Kościelne 1 961  557  557  543  1.29
Rutki 4 877  1 033  1 033  918  11  1.20
Szumowo 3 977  894  894  872  0.80
Zambrów 7 784  1 592  1 592  1 494  22  1.47
Ogółem 36 800  7 736  7 735  7 387  66  0.89
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PERKOWSKI Jan 19 28.79 0.26
PISZCZATOWSKA Katarzyna 3 4.55 0.04
WRÓBLEWSKI Kazimierz 1 1.52 0.01
JAGŁOWSKA Anna 1 1.52 0.01
RÓŻAŃSKI Sławomir Andrzej 2 3.03 0.03
MIKUCKI Leszek 31 46.97 0.42
PIETRZAK Ewa 6 9.09 0.08
JAGŁOWSKI Dariusz Stanisław 1 1.52 0.01
MAJCHRZAK Andrzej Józef 2 3.03 0.03