A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat zambrowski 

zambrowski
brak 6.40% 8.79% 11.18% 13.56% 15.95% 18.34% 20.73% 23.12% 25.50% 27.89%
danych 8.78% 11.17% 13.55% 15.94% 18.33% 20.72% 23.11% 25.49% 27.88% 30.28%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:36 800
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 736
Liczba ważnych kart:7 735
Frekwencja wyborcza:21.02%
Liczba głosów ważnych:7 387
% głosów ważnych:95.50%
Liczba głosów na listy komitetu:1 018
% 13.78%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Zambrów 18 201  3 660  3 659  3 560  228  6.40
Kołaki Kościelne 1 961  557  557  543  106  19.52
Rutki 4 877  1 033  1 033  918  151  16.45
Szumowo 3 977  894  894  872  264  30.28
Zambrów 7 784  1 592  1 592  1 494  269  18.01
Ogółem 36 800  7 736  7 735  7 387  1 018  13.78
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ŻELICHOWSKI Stanisław 138 13.56 1.87
BORAWSKI Edmund 515 50.59 6.97
BASZKO Mieczysław Kazimierz 43 4.22 0.58
ŻYLIŃSKI Wiesław 36 3.54 0.49
BIELAWSKA Barbara 13 1.28 0.18
WŁODKOWSKI Zbigniew 3 0.29 0.04
BRONAKOWSKA Elżbieta Anna 10 0.98 0.14
JASKULSKA Sylwia Monika 7 0.69 0.09
ZYSK Danuta 20 1.96 0.27
DZIERZGOWSKI Wojciech 233 22.89 3.15