A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat dzierżoniowski 

dzierżoniowski
brak 3.30% 4.00% 4.71% 5.41% 6.11% 6.82% 7.52% 8.22% 8.92% 9.63%
danych 3.99% 4.70% 5.40% 6.10% 6.81% 7.51% 8.21% 8.91% 9.62% 10.33%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:85 536
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:17 565
Liczba ważnych kart:17 564
Frekwencja wyborcza:20.54%
Liczba głosów ważnych:16 986
% głosów ważnych:96.71%
Liczba głosów na listy komitetu:869
% 5.12%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bielawa 25 627  5 073  5 074  4 907  162  3.30
Dzierżoniów 28 245  6 848  6 847  6 656  299  4.49
Pieszyce 7 725  1 500  1 500  1 447  89  6.15
Piława Górna 5 318  924  924  884  50  5.66
Dzierżoniów 7 739  1 449  1 449  1 394  144  10.33
Łagiewniki 6 087  974  973  932  62  6.65
Niemcza 4 795  797  797  766  63  8.22
Ogółem 85 536  17 565  17 564  16 986  869  5.12
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
RAKOCZY Stanisław 110 12.66 0.65
SZYMIEC-RACZYŃSKA Halina Jadwiga 540 62.14 3.18
MAŃKOWSKA Ewa Maria 42 4.83 0.25
SKOWRON Zbigniew 31 3.57 0.18
KONOPKA Antoni Jacek 12 1.38 0.07
PILAWKA Tomasz 18 2.07 0.11
SAMBORSKI Tadeusz 19 2.19 0.11
JANIK Janina 26 2.99 0.15
CHLEBOSZ Włodzimierz Stanisław 29 3.34 0.17
ANTONISZYN-KLIK Ilona Galia 42 4.83 0.25